POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Administrator danych osobowych

INSOLITO MODA Roksana Jama
ul. Alojzego Felińskiego 6/86
93-252 Łódź
NIP 576-156-97-27

II. Cele i podstawy przetwarzania

Na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży, (podstawa z art 6 ust 1 lit b RODO).
W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W celu oferowania Ci przez nas produktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – [dotyczy osób, które zapisały się na nasz newsletter]
III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy art. 14.1.d. RODO

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, dane teleadresowe, numer IP w celu zrealizowania złożonego zamówienia oraz pliki cookies, które zapisują się na Twoim urządzeniu.
W celu informowania Cię o naszej ofercie będziemy przechowywać wyłącznie Twoje imię oraz adres -email [dotyczy osób, które zapisały się na nasz newsletter].

VI. Odbiorcy danych

W celu zrealizowania zakupów, poinformowania Cię o ofercie [dotyczy osób, które zapisały się na nasz newsletter] Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, prawnicze, księgowe.

V. Przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do usunięcia danych, Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,
ograniczenia przetwarzania danych możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/łaś na podstawie umowy lub Twojej zgody,
możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody
VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak są one niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży

Zamknij

inSolitomoda

unique women's clothing

Zamknij

Zaloguj

Zamknij

Koszyk (0)

Cart is empty Brak produktów w koszyku.

inSolitomoda

unique women's clothingCurrency